Pengfors, kraftverkssamhälle

Lyssna

Pengfors ligger vid Umeälven, några kilometer nordväst om Vännäs.

En av de tio personalbostäderna vid Pengfors kraftverk. Husen byggdes år 1951. De har en putsfasad i olika beiga toner.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historik

Byn har sitt ursprung i ett nybygge anlagt år 1801. Den förste nybyggaren fick 15 års skattefrihet och därefter ytterligare 20 år. Den första skatttläggningen skedde 1837.
 
Liksom Harrselefors skulle Pengfors komma att utvecklas på ett annorlunda sätt än grannbyarna. I samband med utbyggnaden av Umeälven under 1950-talet anlades ett kraftverk med tillhörande samhälle på två av byns hemman. Bostadshusen stod färdiga 1951, och kraftstationens första aggregat togs i drift 1954.
Kraftverkssamhället ritades av arkitekt Sven Ivar Lind. Villorna lades på rad med utsikt ned mot Pengidan och älven. Väster om gårdsraden lades två garagelängor, den ena med tvättstuga. Separata vägar anslöt till kraftverket respektive bostadsområdet. En tennisplan anlades norr om bostadshusen.
 
Stamhemmanet i området låg söder om de nybyggda villorna. En del av de ursprungliga byggnaderna från 1800-talets slut bevarades och moderniserades. Den gamla mangårdsbyggnaden, en parstuga, renoverades invändigt av Sven Ivar Lind efter samråd med Västerbottens museum. På gårdstomten uppfördes även platschefens bostad. Därigenom bildades en trelängad gård.

Pengfors i dag

Kraftverkssamhället har en enhetlig prägel genom formgivning och materialval. Byggnaderna, uppförda efter en typritning, har genomgående samma fasadmaterial. Villorna skiljer sig från varandra endast i nyanser i färgsättningen. Platschefens villa ligger strax intill bostäderna, med det gamla stamhemmanets byggnader.

Kulturmiljö

Miljön avser Pengfors kraftverkssamhälle. Liksom Harrselefors är det ett exempel på hur bostadssamhällen i anslutning till industrier byggdes under 1940- och 50-talen. I båda samhällena har kraftstation, bostäder och miljö gestaltats under medverkan av en av tidens ledande arkitekter, Sven Ivar Lind. Stor omsorg har lagts vid utformning och gestaltning av bostäderna. Husen, grupperade efter terrängen på höjden ovan älven och uppförda efter en typritning, är enplans stenhus, utvändigt putsade med olika beiga toner. Kraftverkssamhällena i Pengfors och Harrselefors tillhör de intressantaste miljöerna av det här slaget i Västerbottens län.

Kontaktperson: Carina Zakrisson