Nämnder

Lyssna

Varje kommun måste enligt lag ha en kommunstyrelse och en valnämnd. Övriga nämnder är frivilliga, men någon nämnd måste behandla frågor inom till exempel skola och vård- och omsorg. I Vännäs finns sex nämnder; kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnd, vård- och omsorgsnämnd, plan- och miljönämnd, Liljaskolans styrelse samt valnämnd.

Kommunstyrelsen är övergripande nämnd för kommunen och kan liknas vid kommunens regering. Valnämnden är aktiv i samband med allmänna val, EU-val, folkomröstningar etc. Valnämnden i kommunen arbetar inte med kyrkoval utan det gör Svenska kyrkan.

I Vännäs kommun är de största nämnderna vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Det måste även finnas en nämnd, kommunegen eller kommungemensam som beslutar och övervakar till exempel tillsyn, bygglov med mera. I Vännäs sköts detta av plan- och miljönämnden.

Liljaskolans styrelse ansvarar för gymnasieskolan Liljaskolan.

Kontaktperson: Susanna Siljetun