Val till Europaparlamentet 2019

Lyssna

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Bli valförrättare!

Läs mer om uppdraget här (länk)

Information om EU-valet

Rösträtt i valet till Europaparlamentet har du som:

  • Fyller 18 år senast på valdagen
  • Är svensk medborgare och är folkbokförd, eller någon gång varit folkbokförd, i Sverige.
  • Är medborgare i annat EU-land (än Sverige) men är folkbokförd i Sverige sedan minst tre år tillbaka och som inte kommer att rösta i något annan medlemsstat. (De personer som berörs av denna punkt kommer att få särskilt brev från valmyndigheten där de får ange om de vill rösta i Sverige eller i annat land).

Förtidsröstning

Läs mer om förtidsröstningen här (länk). Från och med 8 maj kan du förstidsrösta.

Röstkort

Röstkort skickas till alla röstberättigade mellan 2-8 maj.

På ditt röstkort står det vilket valdistrikt du tillhör samt vilken vallokal du ska rösta i. Denna vallokal är öppen på valdagen söndagen den 26 maj 2019, kl 08.00 – 21.00. Observera att vallokalen är öppen till 21.00 i EU-val. För att kunna rösta i vallokalen behöver du ta med dig en giltig legitimation, men inte röstkort.

Om du uppfyller kraven för att vara röstberättigad men inte har fått något röstkort senast den 10 maj kontakta valkansliet i Vännäs kommun, via telefon 0935-141 45.

Dubblettröstkort

Alla röstberättigade väljare ska få röstkort hemskickade till sin folkbokföringsadress mellan den 2-8 maj. Har du inte fått ditt röstkort eller om du har tappat bort det, kan valkansliet skriva ut ett nytt röstkort. Valkansliet kan skriva ut röstkort till alla röstberättigade personer, inte enbart till de som är folkbokförda inom kommunen. Valmyndigheten (www.val.se eller telefon 020-825 825) kan även de skriva ut nya röstkort.

Kontakta valkansliet på 0935-141 45 för att få ett dubblettröstkort. Antingen kan röstkortet skickas till din folkbokföringsadress, eller så kan det hämtas på kommunhuset.

Valdistrikt och vallokaler

Det finns 4 vallokaler på olika ställen i kommunen. Vilken vallokal du tillhör beror på var i kommunen du bor. Du kan bara rösta i den vallokal du tillhör. Har du tappat bort ditt röstkort och inte vet vilket valdistrikt/vilken vallokal du ska rösta i, kontakta valkansliet. Valkansliet är öppet alla vardagar fram till valet samt även på valdagen, 0935-141 45.

  • Tillhör du valdistrikt Vännäs Södra är din vallokal Vännäs bibliotek – Lilla salen (Vid Vegaskolan).
  • Tillhör du valdistrikt Vännäs Västra är din vallokal Vegaskolans matsal (ingång från skolgården).
  • Tillhör du valdistrikt Vännäs Centrala är din vallokal Samlingssalen på vård- och omsorgskontoret  (Vännäs gamla Hälsocentral, vid nuvarande Folktandvården)
  • Tillhör du valdistrikt Vännäsby eller Östra Byaområdet är din vallokal Vännäsby skola – huvudentrén (Kafé Nyfiket).

Vid samtliga vallokaler finns det möjlighet till handikapparkering. Dessa parkeringsplatser är endast för dem som har handikapparkeringstillstånd. De är inte tillåtet att parkera utanför ordinarie parkeringsplatser. Valnämnden ansvarar inte för eventuella parkeringsböter som du kan få på grund av felparkering.

Vallokalen är öppen kl 08.00-21.00. Kom i tid innan vallokalen stänger.

Legitimering

Har du ingen giltig legitimation kan du ta med dig någon som känner dig väl och kan intyga din identitet. Denna person behöver då visa en giltig legitimation.

Skyddad identitet

För personer med skyddad identitet ansvarar Länsstyrelsen för dubblettröstkorten. Vill du ha mer information om detta samt kontaktuppgifter till ansvarig person hos Länsstyrelsen, kontakta valkansliet på Vännäs kommun eller läs mer på www.lansstyrelsen.se

För mer information om valet till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, se gärna valmyndighetens hemsida www.val.se.

För frågor om valet i Vännäs kommun kontakta valkansliet 0935-141 45 eller vannas.kommun[at]vannas.se. Skriv ”VAL” i ämnesraden.

Avskärmade valsedlar

Den 1 januari 2019 trädde ändringar i vallagen i kraft som bland annat innebär att valsedlarna ska vara avskärmade från insyn och att alla väljare ska ges möjlighet att ta valsedlar en och en. Detta innebär att det kan bli längre köer under vissa tider. Valnämnden ber väljare att visa hänsyn, både till eventuell köbildning, och till andra väljare. Valsedelställen kommer att vara avskärmade på ett enkelt sätt och röstmottagarna finns där för att guida väljarna.

Förstagångsväljare

För dig som inte har röstat tidigare och undrar hur det går till finns det information på valmyndighetens hemsida www.val.se. Där finns även information på olika språk.

I förtidsröstningslokalerna samt i vallokalerna på valdagen finns det ytterligare information om hur det går till att rösta.

Valförrättarna och röstmottagarna finns i lokalen för din skull och kan svara på frågor om hur det går till att rösta. Du kan även kontakta valkansliet på 0935-141 45 om du har frågor om valet.

Budrösta

Väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att ta sig till sin vallokal eller till röstlokal för förtidsröstning kan rösta med bud. Väljarens anhörig eller vårdare kan vara bud. Läs mer om att budrösta här (länk).

Mer information

Kontaktperson: Susanna Siljetun