Välkommen till ett möte om nya möjligheter med LRF och Tillväxtverket - att skapa förutsättningar för nyanlända på arbetsmarknaden

Lyssna

Med nya invånare följer nya möjligheter. Företagare börjar nu att hitta möjligheter i praktikplatser och arbetskraft när det gäller nyanlända. Vi söker företagare som vill veta vad en nyanländ i din verksamhet skulle kunna innebära och vi söker dig som vill dela den typen av erfarenheter.

 

Det kan gälla enklare praktik någon dag i veckan för någon som vill komma in i det svenska arbetslivet och det kan gälla personer med kunskaper och erfarenheter som gör dem direkt anställningsbara.

Tid: Torsdag den 28 mars kl. 10.00 – ca 12.00
Plats: I Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Östra Järnvägsgatan 12, Vännäs

Mötets syfte

Detta möte har som syfte att belysa möjligheterna att ta emot en nyanländ som vill in på arbetsmarknaden. Metoden är att sammanföra företagare och förmedlare. Arbetsförmedlare kommer att vara på plats liksom företagare som tidigare engagerat sig eller visat intresse för frågan. Medverkar gör personal från LRFs integrationsprojekt Nya nätverk. Vi tar upp frågor kring anställningsformer, försäkringar, ersättningar och vad man gör om det inte fungerar som önskat.

I Sverige finns idag många människor som tvingats lämna allt för att börja om på nytt och bygga ett nytt liv här. De gröna näringarna har en utomordentlig möjlighet att positivt bidra till att deras nya liv ska bli meningsfullt.

Vi bjuder på fika!

För frågor och anmälan, kontakta Mats Bergling: mats.bergling[at]lrf.se, 073-026 60 22.

Anmälan senast den 26 mars för fikat.
Välkommen!

LRFs kommungrupp i Vännäs genom Stellan Strand