Inbjudan till föreningsutbildning i första hjälpen med HLR och hjärtstartare, samt hemberedskap

Lyssna

Att rädda ett liv kan handla om sekunder. Varje år drabbas närmare 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus men knappt var tionde överlever. Med hjärt- och lungräddning med hjärtstartare kan överlevnadschansen öka upp till 75 procent.

I flertalet av kommunens anläggningar och i alla våra idrottsanläggningar har vi installerat hjärtstartare. Vem som helst kan använda en hjärtstarter (defibrillator), men för att ge de skadade bästa möjliga hjälp krävs kunskap om HLR. Chansen att ha tillräckligt med mod att använda en hjärtstarter när det verkligen krävs ökar om man går en kurs.

Vännäs kommun, i samarbete med Civilförsvarsförbundet, inbjuder ledare i ungdomsföreningar till en kostnadsfri utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

Datum: Torsdag 9 maj (krisberedskapsveckan)
Plats: Hammarhallens cafeteria
Tid: 17.30-20.30

Anmälan till: peter.lundstrom[at]vannas.se

Max antal deltagare är 15 deltagare, därav är anmälan bindande. Är intresset stort så kommer vi anordna ytterligare utbildningstillfälle.

Välkommen!