Begränsad framkomlighet på väg 547 utanför Vännäs

Lyssna

Trafikverket åtgärdar tjälskador på vägen samt gång- och cykelvägen vid Mariakapellet i kurvan ner mot ravinen.

 

Arbetet kräver en del utrymme så ett körfält kommer att stängas av under tiden. Eftersom det är en kurva kommer trafikljus användas. Arbetena beräknas pågå ca en vecka.

Kontaktperson Trafikverket:
Ulf Ohlsson, byggledare, 070-3179874