Utsortering av matavfall

Lyssna

Utsortering av matavfall går till så att hushållen i kommunen sorterar ut matavfall i en särskild papperspåse som läggs i den bruna tunnan. Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförordningen) är kommunerna skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

På tömningsdagen ställer du de båda tunnorna bredvid varandra och sedan töms de samtidigt med en tvåfacksbil. Matavfallet transporteras sedan till en biogasanläggning där det rötas och blir till biogas eller biogödsel.

Vad kostar det?

Avfallstaxan för 2020 hittar du här (länk till taxor och avgifter för renhållning. Länken öppas i samma flik)

I abonnemanget för den bruna tunnan ingår det papperspåsar för matavfall. I nuläget får inte plastpåsar, biopåsar eller andra typer av komposterbara påsar användas till att samla upp matavfallet. Endast de papperspåsar som kommunen tillhandahåller är godkända i nuläget.

Hämta fler påsar

När kärlen ställdes ut första gången (mars 2020) ska ungefär ett års förbrukning av papperspåsar ha följt med (ca 160 stycken). När dessa är slut kan du hämta nya på:

 • Starrbergets återvinningscentral
 • Medborgarhuset i Vännäs

 

Så sorterar du i brun och grön tunna

Det bruna kärlet

Mat och matrester ska läggas i det bruna kärlet för matavfall:

 • Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur.
 • Mindre ben och rester från kött, fågel och fisk.
 • Pasta, ris och potatis.
 • Ost och pålägg.
 • Bröd, kex och kakor.
 • Gryn och mjöl.
 • Godis och snacks.
 • Kaffesump, tesump, kaffefilter och tepåsar.
 • Hushållspapper och ofärgade servetter.

Det gröna kärlet

Brännbart hushållsavfall som inte
är förpackningar, el-avfall, farligt avfall eller matavfall ska läggas i
det gröna kärlet:

 • Tugummi.
 • Tvättservetter, färgade eller servetter med tryck.
 • Kattsand och spillning från djur.
 • Blommor.
 • Dammsugarpåsar.
 • Blöjor och bindor.
 • Tops.
 • Diskborste.

 

Felsorteringsavgift

Felsorteringsavgiften är till för att säkerställa att säkerställa att matavfallet håller den kvalitet och de krav som behandlingsanläggningen ställer, samt att matavfallet inte slängs i restavfallet. Matavfallet ska gå till förbränning och bli en användbar resurs.

Andra sätt att sortera matavfall

Du kan välja att sortera ut matavfallet genom att hemkompostera, efter godkänd anmälan till Plan- och miljönämnden. Du som är intresserad av att skaffa kompost kan läsa mer om det under "kompostering".

Läs mer om kompostering här

Nya regler för avfallshantering och återvinning – från avfall till resurs

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om de nya reglerna för avfall och återvinning.

Läs mer om de nya reglerna här