Utsortering av matavfall

Lyssna

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförordningen) är kommunerna skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter. Från den 1 mars 2020 är det dags att sortera ut ditt matavfall i Vännäs kommun.

 

Hur går insamlingen från de bruna tunnorna till?

Insamlingen går till så att hushållet sorterar ut matavfall i en särskild påse som läggs i den bruna tunnan. På tömningsdagen ställer du de båda tunnorna bredvid varandra och sedan töms de samtidigt med en tvåfacksbil.

Matavfallet transporteras sedan till en biogasanläggning där det rötas och blir till biogas eller biogödsel.

När kommer den bruna tunnan?

Vi kommer att börja köra ut tunnorna under hösten 2019 så att dom står på plats när vi börjar insamlingen den 1 mars 2020. Tunnorna körs endast ut till de hushåll som inte har anmält att de hellre vill kompostera.

Tunnorna kommer att vara uppmärkta på samma sätt som den gröna tunnan - med etikett och ID för respektive adress de tillhör.

Vad kostar det?

Avfallstaxan för 2020 hittar du här (länk till taxor och avgifter för renhållning. Länken öppas i samma flik)

Så sorterar du

 

Fler sätt att sortera matavfall

Du kan välja att även sortera ut matavfallet genom att hemkompostera, efter godkänd anmälan till Plan- och miljönämnden. Du som är intresserad av att skaffa kompost kan läsa mer om det under vannas.se/kompostering (direktlänk).

Det kommer även att gå att välja bort den bruna tunnan och endast använda den egna komposten. Mer information om detta kommer efter årsskiftet.