FÖRLÄNGD REMISSTID Samrådsremiss för Naturvårdsplan

Lyssna

FÖRLÄNGD REMISSTID
I och med den låga svarsfrekvensen förlängs remisstiden 30 dagar och senast den 30 september ska dina synpunkter vara inlämnade.

Vännäs kommun har låtit upprätta en samrådshandling till naturvårdsplan för Vännäs kommun. Till och med den 30 september 2019 kan du framföra dina synpunkter på naturvårdsplanen till kommunledningskontoret.

Fram till och med den 30augusti 2019, finns naturvårdsplanen tillgänglig för synpunkter på:

 

Om du har synpunkter på samrådshandlingen ska du framföra den till kommunledningskontoret senast 2019-08-31. Ange diarienummer KS 2019/106.

Vi ser gärna att du skickar ditt svar elektroniskt till vannas.kommun@vannas.se

Frågor besvaras av:

Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef, 0935-14200

Malin Österlund, beredskapssamordnare, 0935-14113