Försäljning av tobaksvaror

Lyssna

Du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning hos kommunen. Den nya tobakslagen ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” gäller från 1 juli 2019 och innebär bland annat tillståndsplikt för försäljning av tobaksprodukter, ökade krav på spårbarhet- och säkerhetsmärkning och fler rökfria miljöer.

Du som vill sälja tobaksprodukter får inte göra detta förrän du har blivit beviljad ett tillstånd. För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har stora skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

m du har köpt eller startat verksamheten inom tre år från ansökningsdatum måste du kunna visa hur du har finansierat verksamheten.

Egenkontrollprogram
Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler tobaksförsäljning ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Åldersgräns

  • Tobaksvarorfår inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
  • Tobaksvaror får inte säljas till någon som misstänks ska lämna över dem till någon under 18 år.
  • På försäljningsstället ska det finnas skyltning om åldersgräns som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam
Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av tobak
Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter. I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning av tobak finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ansökningsavgift
Kommunen får ta ut en avgift som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan om tillstånd. Kommunfullmäktige i Vännäs kommun har beslutat taxan som årligen räknas upp. Avgiften är en ansökningsavgift vilket innebär att den tas ut även om tillståndet inte beviljas.

Tillsyn
Kommunen och polisen har tillsyn i butikerna som säljer tobaksvaror. Yttre tillsyn innebär en kontroll av att försäljningen av tobaksvaror sker i enlighet med det utfärdade tillståndet och att verksamheten uppfyller gällande lagstiftning. Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat åldersdekaler, marknadsföring, egenkontrollprogrammet, märkning av tobaksvaror, ålderskontroll med mera. Inre tillsyn görs genom kontroll av uppgifter hos i första hand Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten. Samverkan sker med berörda myndigheter vid kontroller av tillståndshavarens personliga förhållanden och ekonomiska skötsamhet.

Tillsynen debiteras med en årlig tillsynsavgift som är fastställd av kommunfullmäktige och räknas upp årligen.

Avanmälan
Om du inte längre ska sälja tobak måste du anmäla det till kommunen.

E-tjänster och blanketter för ansökan, förändringar och avanmälan

Ansökan för försälning av tobaksvaror kan du lämna in via e-tjänst. Förändringar i ditt företag eller avanmälan kan du för tillfället göra via blankett. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och ansöka.