Handläggningsavgifter serveringstillstånd

Lyssna

Vännäs kommun tar ut en avgift för handläggningen av serveringstillstånd. Avgiften är baserad på antal timmar respektive tillstånd beräknas ta för att utredas tillräckligt och räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Den som har stadigvarande tillstånd betalar även en årlig tillsynsavgift. För tillfälliga tillstånd tas kontrollavgift ut om behov finns av tillsyn.

Timtaxan är 750 kr för 2019-2020 och räknas årligen upp med PKV. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2020. För att få fram aktuell handläggningskostnad för respektive tillståndsansökan, multiplicera tidsåtgången (timmar) med timtaxan.

Avgiften betalas in till kommunens bankgironummer 5950-1874. Märk betalningen med vad den avser.

Serveringstillstånd Timmar
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 12
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, catering, pausservering 8
Serveringstillstånd för catering för tillståndshavare av befintligt stadigvarande serveringstillstånd i Vännäs kommun 3
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 8
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för tillståndshavare av befintligt stadigvarande serveringstillstånd i Vännäs kommun 5
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap och pausservering 2
Ändringar i stadigvarande tillstånd - ny ägare 4
Stadigvariga och tillfälliga ändringar i stadigvarande serveringstillstånd, ex. serveringstider, serveringsyta, alkoholutbud 2
Anmälan kryddning av snaps, anordnande av provsmakning 0,5

 

Anmälan Timmar
Anmälan av folkölsförsäljning 0,5
* Observera att i serveringstillstånd ingår servering av folköl och separat anmälan behöver inte göras för dig som har/söker sådant tillstånd.

Årliga tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd (inkluderar yttre och inre tillsyn). För tillfälliga tillstånd gäller löpande timtaxa vid behov av tillsyn.

Tillsyn serveringstillstånd timmar
Ordinarie årlig tillsyn av serveringstillstånd 5
Uppföljande tillsyn vid brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn Löpande
Tillsyn folkölsförsäljning/servering timmar
Ordinarie årlig tillsyn folkölsförsäljning 1,5
Uppföljande tillsyn vid brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn Löpande

* För dig som har stadigvarande tillsyn tillkommer ingen tillsynskostnad för folköl.

 

För fullständig taxa, se här. 

Kontaktperson: Susanna Siljetun