Avbrott Pengsjö västra - Åtgärdat.

Vi har tappat kontakt med noden i Björnlandsbäck, felsökning pågår.

Felet var en avklippt elkabel med utlöst jordfelsbrytare som följd.