Vad är ett tryggt och trevligt centrum för dig? - lämna dina åsikter via vår enkätundersökning

Lyssna

Nästa år påbörjar kommunen arbetet med att bygga om i Vännäs centrum. Det är ett långsiktigt arbete med stort fokus på att de gång- och cykelstråk som länkar samman skolorna, butikerna och resecentrum ska bli mer trygga och trafiksäkra. Samtidigt är målet att skapa ett trevligare centrum för alla att stanna till och vistas i.

Vi vill få bättre kunskap om hur du som medborgare färdas till centrum och vad du önskar göra.

Läs mer och lämna dina åsikter!

www.vannas.se/centrum kan du läsa mer om planerna och klicka dig direkt till enkätundersökningen. Enkäten är anonym!