Bankning/kontanthantering i Vännäs

Lyssna

Vännäs kommun och ett antal av kommunens företag planerar nu för en lösning - att sluta avtal med kontanthanteringsföretaget CDSys, detta eftersom att det inte finns någon servicebox för banknng i Vännäs.

Lösningen går i korthet ut på att den som tecknar avtalmed CDSys kan banka sina kontanter och pengarna bokförs på kontot dagen efter. En kort beskrivning av lösningen kan du läsa i informationsbladet nedan.

Företaget erbjuder två olika typer av avtal, ett om behovet av att banka är relativt stort och ett om behovet är mindre. Priset för tjänsten beror dels på hur stort belopp som bankas och dels på hur många företag/föreningar som tecknar avtal. Ett ungefärligt pris presenteras nedan.

Abonnemangsavtal
Fast avgift: ca 140-170 kr/mån
Rörlig avgift: ca 0,45 %
ID-nyckel (engångsavgift): 200 kr/nyckel.
 
Dessa avtal är löpande med 6 mån uppsägning.
 
Utan abonnemangsavtal

Fast avgift: 0 kr/mån
Rörlig avgift: ca 2,10 %
ID-nyckel (engångsavgift): 350 kr/nyckel

Vid intresse, vänligen fyll i blanketten nedan och skicka sedan till ekonomiavdelningen på Vännäs kommun.

Adress

Ekonomiavdelningen
Vännäs kommun
Östra järnvägsgatan 1
911 81, Vännäs

Intresseanmälan för kontanthantering/servicebox