Byggbonus för energismarta hus

Lyssna

Nu kan du som bygger nytt småhus i Vännäs Kommun få en byggbonus om 40 000 kronor. (Beslut i Kommunfullmäktige 2019-04-08).

För att kunna ta del av byggbonusen krävs det att du:

  • Ansökt om bygglov för nybyggt småhus fr.o.m 2019-07-01
  • Kan påvisa i en energideklaration att energianvändningen ligger minst 50 % lägre jämfört med BBR:s krav (Boverkets byggregler) vid tidpunkten för beviljat lov.
  • Energideklarationen ska tas fram av en certifierad energiexpert senast två år efter det att huset tagits i bruk

Innan utbetalning av byggbonus sker ska du skicka in en ansökan till kommunens Samhällsbyggnadschef.

Kontaktperson: Tore Forsberg