Vännäs, Värmeverk: Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen på grund av kulvertarbete

Lyssna

Onsdag 4/12 mellan kl. 13.00-18.00 kommer Solör att ha störningar i fjärrvärmeleveranserna pga kulvertreparationer.

Avbrottet berör hela Vännäs.