Plan- och byggavdelning

Lyssna

Plan- och byggavdelningen arbetar bland annat med bygglov, bygganmälan, tomter, fastighetsinformation, kartor samt översiktsplanering och detaljplanering.

Du kan skicka e-post direkt till plan- och byggavdelningens gemensamma inkorg till: plan.miljonamnden@vannas.se så skickas ditt mail vidare till rätt handläggare.

Personal

E Lidestav
Samhällsplanerare/Byggnadsinspektör
Eva Lidestav
Eva handlägger och administrerar bygglov, detaljplaner, förhandsbesked och strandskyddsdispenser. Eva arbetar även med tillgänglighet, GIS-frågor, trafikärenden samt parkerings- och transporttillstånd. 

 Carola Nordlöf
Samhällsplanerare/Byggnadsinspektör
Carola Nordlöf
Carola handlägger och administrerar bygglov och detaljplaner samt arbetar med tillsynsärenden och förmedling av småhustomter. Carola arbetar även med statistik, fastighetsförteckningar, adressättning samt ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsregister.


Byggnadsinspektör
Maria Funck
Maria handlägger och administrerar bygglov, bygganmälan, rivningslov samt eldstäder. Maria arbetar även med kulturmiljöfrågor och anmälningsärenden för hissar, brand och ventilation.

Hitta till oss
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Carola Nordlöf