Miljö- och hälsoskyddsavdelning

Lyssna

På miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar vi för en god miljö, dels genom myndighetsutövning och dels genom rådgivning och information till allmänheten och företagen.

Den lagstiftning som ligger till grund för enhetens myndighetsutövning är miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagstiftningen. Även smittskyddslagen och tobakslagen berör enheten som myndighet.

Enheten arbetar också med naturvårdsfrågor, bl a kalkning av sjöar.

Vill du maila personal gör du det till plan.miljonamnden@vannas.se

Personal

Pernilla Arvidsson. Tf Miljöchef
Pernilla är tf chef för avdelningen och har det övergripande ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Pernilla arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

Anna Hartvik, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anna arbetar med tillsyn enligt miljöbalken.

Anna-Karin Löfgren, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Anna-Karin arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagen och miljöbalken.

Malin Österlund, Utredare/Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Handlägger ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och då främst hälsoskydd, täktverksamhet, värmepumpar och köldmedium.  Arbetar dessutom med hållbar utveckling med inriktning på luftkvalitet och samhällsplanering.

Helene Jonsson, Nämndsekreterare
Helene är sekreterare i plan- och miljönämnden vilket, förutom att administrerar nämnden, arbetar med postöppning, postlista, diarieföring av inkommen post, övriga allmänna assistentuppgifter samt debitering av avgifter. 

Hitta till oss 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Malin Österlund