Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningskontoret blir en gemensam förvaltning

Lyssna

Från årsskiftet utgör kommunstyrelsens båda förvaltningar Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen en gemensam förvaltning. Kommunstyrelseförvaltningen, KSF, är namnet på den nya förvaltningen. Lokalvården tillhör från 1 januari Fastighetstjänster i Vännäs AB som är ett dotterbolag till Vännäs Fastigheter. Planen är att övriga fastighetsavdelningen ska övergå till Fastighetstjänster i Vännäs AB från 2021.

Kommunstyrelseförvaltningen är indelad i tre kategorier: samhällsstöd, samhällsutveckling och verksamhetsstöd. Kategorierna är ett sätt att gruppera avdelningarna efter vilken typ av tjänster de arbetar med.

– Kommunstyrelseförvaltningen har ett brett uppdrag att tillhandahålla stöd och service till medborgare, företag och internt i kommunen. Den nya förvaltningen ska ge en mer samlad och tydlig struktur för detta. Tillsammans med våra medarbetare ska vi fortsätta utveckla vårt arbetssätt för att på bästa sätt möta våra olika målgruppers behov, säger förvaltningscheferna Karolina Johansson och Henrik Åström.

Så här är den nya förvaltningen organiserad:

 

Samhällsstöd

Fastighets-avdelningen Räddningstjänsten Kostavdelningen Infrastruktur-avdelningen
Renhållning
Gator och VA, Park och fritid

 

Samhällsutveckling

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen Miljö- och byggavdelningen Planerings- och utvecklingsavdelningen
Arbetsmarknad Miljö- och hälsoskydd Samhällsplanering
Arbetsmarknadsenhet Plan- och bygg Näringslivsutveckling
Flyktningmottagning Turism
Föreningsutveckling
Kollektivtrafik
Krisberedskap
GIS (geografiskt informationssystem)
Fritidsgården

 

Verksamhetsstöd

IT-avdelningen

Personal- och
löneavdelningen

Ekonomi-avdelningen Ledningskansli
IT-stöd och digitalisering HR-stöd Administration och utredning
Extern IT/Vännäs.net Löner Verksamhetsutveckling
Kommunikation
Vaktmästeri
Reception