Planerings- och utvecklingsavdelningen

Lyssna

Planerings- och utvecklingsavdelningen arbetar med olika typer av utvecklingsfrågor inom näringslivet, besöksnäringen, förenings- och friluftslivet.

Näringslivsavdelningen arbetar med stöd till befintliga och nystartade företag samt olika projekt som leder till utveckling av kommunens näringsliv. Verksamheten bedrivs dels genom rådgivning och stöd till personer och företag som vill utveckla sina ideer eller sitt  företag, dels via olika kampanjer och projekt som visar på möjligheterna till utveckling inom kommunen.

Näringslivsavdelningen arbetar också aktivt med att hitta olika nätverk där företagen kan finna en plats och därigenom tillsammans arbeta med sin utveckling. Det kan t ex gälla olika bransch- eller intressenätverk. Alla kontakter och åtgärder som rör relationen företagare - näringslivsavdelningen sker på företagarens villkor och med syfte att skapa utveckling hos näringslivet.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

Christin Westman
Näringslivsutvecklare
Christin Westman

Emelie Höglander
Näringslivsutvecklare Turism

Emelie Höglander

Emelie arbetar med turismplaneringsfrågor, information och marknadsföring för besökare. Samt att hon ansvarar för kommunens turismhemsida, visitvannas.se. Emelie ansvarar även för kommunens befolkningsstatistik.

Peter Lundström
Föreningsutvecklare

Peter Lundström (föräldraledig)

Peter arbetar med föreningsservice, utlåning av material, nyckelhantering samt kommunens passersystem. Han tar emot bokningar av vissa av kommunens lokaler för olika arrangemang kvällstid och helger. Han ansvarar för fördelning av halltider till föreningar och handlägger av bidragsansökningar.

Vik. Föreningsutvecklare
Katri Näslund


Kollektivtrafik och friluftsliv

Malin Karlsson (2)

Malin Österlund
Beredskapssamordnare

Malin Österlund

Viktoria Lundgren
GIS

Viktoria Nilsson
Viktoria tillhör främst Infrastrukturavdelningen.