Miljö, hälsa och naturvård

Lyssna

Miljö- och byggavdelningen arbetar främst som en tillsynsmyndighet och ger information om bland annat gällande lagstiftning inom miljöområdet och kontrollerar lagstiftningen följs.

Under våra sidor kan du läsa mer om:

 

Miljö- och byggavdelningens arbete med att uppnå miljömålen

Sverige har 16 nationella miljömål och de är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling.

Läs mer om avdelningens arbete med miljömålen här

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn

Här hittar du gällande taxor för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn (länk, öppnas i samma flik).