Föräldraföreläsningar under våren 2020

Lyssna

Med stöd av Vännäs kommun och studieförbundet Bilda, anordnar Missionskyrkan i Vännäs en föreläsningsserie som riktar sig till föräldrar och andra som har kontakt med barn. Under vårterminen kommer fyra intressanta föreläsare att beröra aktuella ämnen för den tid som våra barn och ungdomar växer upp i. Föreläsningarna kommer att vara kostnadsfria och ingen anmälan krävs.

 

Stina Hägglund 29/1 kl. 19.00
Kampen om en god självbild
Så skapar du rätt förutsättningar för ditt barn att älska och respektera sig själv.

Erik Åström 26/2 kl. 19.00
Föräldraskap och idrott

Hur hjälper du ditt barn till ett sunt idrottande som bygger på glädje?

Elina Sundholm 25/3 kl. 19.00
Ett hållbart liv på 40 minuter

Hur du som förälder vägleder ditt barn till ett hållbart liv utan stressjukdomar.

Katarina Kärnebo 22/4 kl. 19.00
Plugga stenhårt eller vara rolig?

Om elevers språkbruk, normer om kön och skolarbete.

Plats: Missionskyrkan i Vännäs