Registrera din brunn och få bättre skydd

Lyssna

Har du egen brunn och vill bidra till att öka kunskapen om lokal grundvattenkvalitet och kvantitiet? SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tagit fram en möjlighet för brunnsägare att lämna in brunnsobservationer för befintliga brunnar till Brunnsarkivet.

Inlämningen är helt frivillig, men då SGUs register för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det fördelaktigt för brunnsägaren om brunnen finns registrerad. SGU sammanställer och utvärderar inlämnade uppgifter så att de blir värdefulla för kommunernas arbete med vattenplanering.

Så lämnar du in uppgifter

Insamlingen sker via ett inrapporteringsformulär på SGU:s webbplats.
Klicka dig vidare till inrapporteringsformuläret här (länk)

Vilka är vinsterna?

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.