Väg 550, vägavstängning vid Hjåggsjö (tiden för avstängning förlängs)

Lyssna

Från måndag 16 mars, 2020 till och med den 24 april 2020 kommer Trafikverket att stänga av vägen mellan Marahällan, Vännäs till Gräsmyrsvägen vid Hjåggsjö. Vägen stäng av för att möjliggöra lagning och bevarande av en stentrumma och stenmur med kulturvärde.

 

Arbetet måste utföras före vårfloden. Vägavstängningen kan komma att påverka trafikanter från tre kommuner och Trafikverket hoppas på förståelse för de störningar som kan uppstå. Tänk på att restiden kan bli längre och respektera dina medtrafikanter.

Omledningsväg
Kartan nedan visar omledningsväg. OBS! Tung trafik måste välja annan väg då denna enskilda väg inte klarar av tung trafik i form av virkestransporter mm, räddningstjänsten kan däremot använda denna väg.

 

/Trafikverket