Jämställdhet

Lyssna

Här kan du som arbetar/ansvarar för jämställdhetsfrågor eller som är allmänt intresserad av dessa frågor hitta tips och information.

En stor del av materialet handlar om hur Vännäs kommun ska arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor både utifrån ett medarbetar- och ett medborgar/brukarperspektiv.

För att förverkliga ambitionen med jämställdhetsintegrerad verksamhet, så kallad jämställd medborgarservice, krävs det att Vännäs kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare jobba aktivt för att säkerställa dessa frågor.

Jämställdhetsplanen tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen och diskrimineringslagen (2009) och CEMR-deklarationen. Vännäs kommun undertecknade intensionerna med deklationen redan 2007 (Ksau § 40).

Jämställdhetsplanen består av två delar; medarbetare- och medborgarperspektiv (jämställd medborgarservice).

  

Kontaktperson: Ingrid Lundström