Samlad information om Coronavirus (Covid-19)

Lyssna

På www.vannas.se/corona hittar du information, rekommendationer och beslut. Sidan uppdateras löpande. Senaste uppdatering 2020-05-15.

Till samlingssidan www.vannas.se/corona

Vad innebär det att allmän smittspridning av coronaviruset råder?

Allmän smittspridning/samhällsspridning råder i Västerbottens län. Det betyder att smittan finns i Vännäs kommun. Det betyder även att smittan inte går att koppla till en tidigare smittad person. Du kan bli utsatt för smitta oavsett var du befinner dig i länet och oavsett om du har kontakt med någon som har bekräftats smittad eller ej.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Följ därför myndigheternas rekommendationer. Du hittar dem på www.vannas.se/corona där vi uppdaterar löpande.

 

Här kan du få mer stöd och information

Stödlinjen - få praktisk hjälp eller samtalsstöd

Stödlinjen riktar sig till personer som är över 70 år och/eller tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset. Kontakta stödlinjen om du behöver praktisk hjälp eller vill prata med någon.
Läs mer om stödlinjen här (länk)

Till dig som är medarbetare i Vännäs kommun

Medarbetare i Vännäs kommun kan ta del av mer information från arbetsgivaren via intranätet. Där finns även mer information om restriktioner kring resor i tjänsten utanför länet, för kommunens anställda.
Till intranätet (länk) >>

Till vårdnadshavare med elever i skola och förskola

På Barn- och utbildningsförvaltningens startsida finns information till dig som har barn i förskola eller skola.
Till barn- och utbildningsförvaltningens startsida (länk) >>

Stöd till näringslivet med anledning av covid-19

Näringslivsutvecklarna i kommunen gjort en sammanställning över vad vi som kommun gör för att bidra till lösningar för näringslivet.
Till informationen för näringslivet (länk) >>

Stöd till föreningslivet med anledning av covid-19

Få information om olika åtgärder som syftar till att minska den negativa påverkan på vårt föreningsliv under coronapandemin.
Till informationen för föreningslivet (länk) >>

 

Vad gör länets myndigheter?

Vännäs kommun samverkar med länets krisberedskapsaktörer i hanteringen av coronapandemin. Vi, kommuner, myndigheter och trossamfund, arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner.

Folkhälsomyndigheten.se

Frågor och svar (FAQ)
Folkhälsomyndigheten har sammanställt en FAQ (frågor och svar) om Coronaviruset. Klicka här för att komma direkt till FAQ (drektlänk).

Ta del av information från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information, var källkritisk och sprid inte felaktig information.

 

Läs mer:

113 13
(Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa för att få information om pågående händelser och kriser)

Källkritik
(Om källkritik på krisinformation.se)

Beredskap för Covid-19, Region Västerbotten
(Regionens samlade information på webbplatsen)

Coronavirus, information från myndigheter
(krisinformation.se)

Coronavirus, advice for the public
(who.int)