2020-03-24 Vännäs kommuns insatser för näringslivet med anledning av covid-19

Lyssna

Vännäs kommun följer löpande utvecklingen kring Coronaviruset (Covid-19) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, MSB och berörda myndigheter.

 På www.vannas.se/naringsliv samlar vi information till dig som är verksam inom Vännäs näringsliv, till exempel om ekonomifrågor, tillsyn och länkar till mer information.

Klicka dig vidare ovan, för att läsa mer!