Vakin undersöker möjligheter för reservvattentäkt utanför Vännäs

Lyssna

Sedan början av 2000-talet har dåvarande Umeva och sedermera Vakin arbetat med att hitta en reservvattentäkt för Umeå tätort. Undersökningarna har skett både i Umeås närhet och längre ifrån. Senast i Vindelns Kommun i området kring Rödånäs. Ännu har vi inte hittat ett ställe som passar de behov som finns.

I de undersökningar som pågår just nu, utanför Vännäs, gör vi tillsammans med Vännäs kommun. En första utredning är färdig där Ramboll har gjort en detaljerad kartläggning av åsen. Denna utredning har vi gjort för att vi ska få en uppfattning om åsens geometri, vattenkvalitet, bedömning av materialet i åsen och vilka flöden som finns. Resultaten av denna första undersökning är att det finns förutsättningar för en reservvattentäkt i området.

Läs mer om projektet på: https://vakin.se/vannas