Stöd till föreningslivet

Lyssna

Här får du mer information om olika åtgärder som syftar till att minska den negativa påverkan på vårt föreningsliv under coronapandemin.

Förstärkt aktivitetsstöd

Vi utreder just nu hur vi bäst kan stödja föreningar vars aktiviteter blivit färre under vårterminen 2020.

Ambitionen är att LOK-stödet inte ska minska på grund av att det blivit färre aktiviteter i vår och att stödet ska ha en liknande nivå som det aktivitetsstöd som utgått för vårterminen 2019. Modell för detta är ännu ej klar utan utreds i dialog med RF-SISU Västerbotten.

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. Vännäs kommun återkommer efter sommaren med ytterligare information kring kompensationen.

Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen

Föreningar kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor som avser vatten, avlopp och tillsyn efter dialog med kommunen.

Dispens med årsmöteshandlingar för drift- och utvecklingsbidrag

För verksamhetsåret 2020 lämnas dispens på kravet på årsmöteshandlingar för drift- och utvecklingsbidrag.