Vännäs Landsbygdsråd

Lyssna

Vännäs Landsbygdsråd är en ideell förening som ska verka för en utveckling av landsbygden i kommunen.

Vännäs Landsbygdsråd ska vara byarnas språkrör gentemot Vännäs kommun och övriga myndigheter.

Rådet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, ska aktivt arbeta för ökad samverkan mellan byarna. Landsbygdsrådet fungerar som remissinstans gentemot kommunen i viktiga frågor

Vännäs Landsbygdsråd håller regelbundna möten dit alla som har intresse för landsbygdsutveckling är välkomna. Där diskuteras aktuella frågor, kommande arrangemang och projekt. Föreningen har varit projektägare för att antal projekt under den period de varit verksamma. Personer från Landsbygdsrådet sitter också med i en rad olika utvecklingsgrupper ino såväl kommunen som regionen, länet och nationen. Detta för att få en så bred förankring och informationsstrudning som möjligt. I samband med årsmötet under fastställs varje år en verksamhetsplan för det kommande året.

Vill du veta mer om Vännäs landsbygdsråds arbete och verksamhet hittar du detta på deras hemsida:

Vännäs Landsbygdsråd