Avbrott Internet Söndag 7 juni kl. 23:00 - Måndag 8 juni kl. 07:00

Vi har en kabelskada i Brån vilken måste lagas så snart som möjligt. Detta kommer orsaka avbrott i Internettrafiken med start Söndag den 7 juni kl. 23:00 till planerad färdigtid, senast Måndag 8 juni kl. 07:00.

Skadad kabel i Brån.
Tyvärr har vi fått en skada på en matningskabel i Brån och skadan är så grov att kabeln måste bytas på den sträckan.
Arbetet görs under natten mot måndag 8 juni (söndag 23:00 – måndag 07:00).

Detta kommer att släcka trafiken för alla i Strand och Berg samt bortom Brån 77 mot överboda (även TV-signalen kommer att slockna där), drabbas gör även alla Kunder till Bredbandsson och Vännäs Internetförening.