Förändrade bussturer Umeå-Vännäs samt Vännäs-Umeå, Länstrafiken

Lyssna

Länstrafiken förändrar bussturerna för turer mellan Umeå och Vännäs.

Vännäs – Umeå

Turerna som avgår mellan ca kl. 06.00 och 07.40 har fått justerade tider.

En extra tur har lagts till för att få en ökad turtäthet och bättre spridning av avgångstiderna under rusningstid.

Umeå – Vännäs

Två nya turer har lagts till, med avgångstiderna 14.20 och 15.05.

Några turer har tidsjusteras för få till en bättre spridning mellan turerna (det är ca 15-20 minuterstrafik från 14 – 16.20).

Håll koll på tiderna i Länstrafikens app eller på tabussen.nu