Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Lyssna

Här publiceras protokoll från arbetsutskottet från de två senaste åren samt från innevarande år.

2017

18 januari

8 februari

15 februari

22 mars

3 maj

31 maj

16 augusti

6 september

11 oktober

1 november

29 november

2016

20 januari

9 februari

16 mars

8 april

10 maj

31 maj

17 augusti

12 oktober

30 november

2015

11 februari

6 maj

3 juni

12 augusti

16 september

5 november

2 december

 

 

 

 

Kontaktperson: Kristine Hansson