Onsdag den 7 oktober kommer blodbussen till Vännäs, medborgarhuset

Lyssna

Onsdag den 7 oktober kommer blodcentralen med blodbussen till Vännäs. Beroende på utvecklingen med coronaviruset kan besöket komma att ställas in.

Tider för blodgivning:

Kl. 10.30-12.00
Kl. 13.30-17.00
Kl. 17.30-19.00

Om du visar minsta symptom på snuva, hosta eller andra symptom på covid-19 behöver du avstå från att ge blod.

Vi begränsar antalet givare i blodbussen vilket kan medföra en väntan utanför bussen.

Givarna måste sprita händerna när de kommer till blodbussen.

/Blodcentralen