Tillgänglighetsredogörelse för vannas.se

Lyssna

Den 23 september trädde Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft.

Under Om webbplatsen (direktlänk) hittar du Vännäs kommuns tillgänglighetsredogörelse.

Vad innebär Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service.

Läs mer om lagen på digg.se