Avbrott kabel-tv nätet delar av Östra Nybyområdet - Åtgärdat.

Felavhjälpning pågår.

Alla har nu fått tillbaka TV-signalen på området.