Markarbeten på starrbergets ÅVC från 12 november

Lyssna

För att möta kommande krav för sortering och provtagningsanalyser kommer markarbeten att ske på Starrbergets Återvinningscentral med start 12 november.

Under arbetet kommer trafiken att bli omdirigerad inne på Återvinningscentralens område. Följ trafikanvisningarna.

Vi hoppas att detta inte kommer innebära några större störningar för dig som ska lämna avfall/material i containrarna på rampen eller ris och trädgårdsavfall.

Vid frågor, prata med personalen på ÅVC.