Vid bekräftad covid-19 ska alla som bor i samma hushåll stanna hemma 7 dagar

Lyssna

De nya rekommendationerna för Västerbotten innebär att alla i familjen, oavsett symtom och oavsett ålder, ska stanna hemma i 7 dagar om någon i hushållet har fått bekräftat covid-19.

Om någon ytterligare medlem i hushållet får bekräftat covid-19 börjar 7-dagarsperioden om igen.
 
Om du som bor med någon som har covid-19 och själv får symtom bör du lämna prov. Barn mellan 0 till 5 år provtas bara efter bedömning av läkare.

1177 om att stanna hemma vid smitta

På 1177.se kan du läsa mer om att stanna hemma vid smitta.

Klicka dig vidare här