Väg E12, Svallet, mellan Umeå och Vännäs leds om

Lyssna

Vid regnovädret den 2 november gick en vägtrumma sönder under E12, i höjd med Svallet mellan Umeå och Vännäs. För att laga vägtrumman måste hela E12 ledas om och befintlig väg grävas av. Det omfattande arbetet med att gräva upp och byta trumman, samt återställa E12 kommer att ta minst 2,5 – 3 månader.

En omledningsväg (se röd streckad linje i kartan ovan) kommer inledningsvis att byggas för att möjliggöra att vägen öppnas för trafik. Omledningen beräknas öppna för trafik under måndag 30 november.

Tunga fordon kommer att ta sig fram

Omledningsvägen blir tvåfilig och hastigheten kommer att skyltas ned till 50 km/h. Omledningen kommer att vara bärighetsklass 4. (BK4), vilket innebär att till exempel de flesta bussar och lastbilar kommer att ta sig fram. Trafikverket vill att du som trafikant eller resenär tänker på att din resa kan ta längre tid än planerat.

För mer information: www.trafikverket.se/svallet