Elev-, vårdnadshavar- och personalenkät

Lyssna

Elever och föräldrar i förskola och grundskola ges här möjlighet att via webben lämna sina synpunkter om förskolan och skolan i Vännäs kommun. Personal inom dessa verksamheter kommer också att kunna lämna sina synpunkter. Svaren kommer att användas i förvaltningens kvalitetsarbete där verksamhetsplanen ligger som grund.

 

Klicka på rätt länk nedan för att komma till rätt enkät.

Elevenkäter Vårdnadshavarenkäter
Elevenkät ÅK F-3 Vårdnadshavarenkät förskola/pedagogisk omsorg
Elevenkät ÅK 4-6 Vårdnadshavarenkät grundsärskola
Elevenkät ÅK 7-9 Vårdnadshavarenkät grundskola
Elevenkät grundsärskola


Personalenkäter är öppna från 29 oktober till och med 22 november. Elevenkäterna är öppna till och med 22/11 och vårdnadshavarenkäterna till och med 24/11.

Personalenkät förskola/pedagogisk omsorg

Personalenkät skola

Personalenkät fritidshem

Personalenkät övrig personal

Kontaktperson: Kim Holmberg