Bygdeavgiftsmedel är nu öppen för ansökan 2021

Lyssna

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Ansök om bygdemedel senast den 31 januari.

Ansökan ska innehålla:

  • syfte med projektet
  • kostnads- och finansieringsbudget
  • senaste verksamhetsberättelse
  • senaste resultat- och balansräkning
  • senaste revisionsberättelse
  • senaste årsmötesprotokoll
  • föreningens stadgar

Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas från den 1 februari, dock startar projektet då på egen risk.

Vännäs kommun beslutar om bidrag utifrån följande prioriteringsordning

  1. Skydd mot skador och faror med anledning av regleringen av Umeälven
  2. Medfinansiering av projekt, samhälls- och näringslivsutveckling och kompetensinsatser.
  3. Bidrag till anläggning i föreningsregi eller annan anläggning där allmänintresset är starkt. Normalt beviljas bidrag med maximalt 90 % av de kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. Energibesparing, tillgänglighet, jämställdhet, investeringar för barn- och ungdomar samt bidrag för främjande av mötesplatser för medborgare ska prioriteras. För vissa specifika investeringar kan ett maxbelopp användas, specificeras i ”Riktlinjer för ansökan om Bygdeavgiftsmedel”. Bidrag ur bygdemedel lämnas inte till redan påbörjade projekt.


Ansökan sker digitalt på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Till hemsidan

Här finner du också information om bygdeavgiftsmedel och manual för ansökan och rekvirering av tidigare beviljade bidrag.
Sista ansökningsdag är 31/1 - 2021.