Digital näringslivsfrukost i samverkan, tema: industri, fredag 19 februari

Lyssna

Industrin som stark motor i regionen. Agneta Filén och Fredrik Strinnholm Umeå Kommun näringsliv ger perspektiv på industrin som en stark och växande näring i regionen. De informerar även om Umeås industriråd och nätverk som stimulerar konkreta samarbeten och tillväxt.

Patrik Nyström Vice President Volvo Lastvagnar, som återfinns i Industrirådet ger sin syn på värdet av samarbetet och vad det har betytt för företagen samt vilka ytterligare behov av samarbeten som kan vara aktuella.

Vi diskuterar nya möjliga synergieffekter mellan Umeåregionen och kranskommunernas industriföretag och ger utrymme för frågor direkt till våra gäster i slutet av sändningen.

Varmt välkommen till en stimulerande näringslivsfrukost!
Projektgruppen för Näringsliv i samverkan 6.0

Tid: Fredag den 19 februari kl.08.00-08.45
Plats: TEAMS

Till Anmälan

 Klicka här om du vill delta i mötet

 

Kranskommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln samt Vännäs tar nu initiativet, bjuder in till en serie digitala näringslivsfrukostar,  med intressanta ämnen för att stimulera tillväxt i kommunernas näringsliv.