Direktupphandling av produktion av film

Lyssna

Projekt MatSam arbetar i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner för att öka produktionen och tillgången till lokal mat. Mottot är ”Mer lokal mat på tallriken”. Vi vänder oss till hela kedjan; från primärproducent till förädlare, handel, kafé, restaurang och besöksnäring. Ett mål är också att minska matsvinnet.

Behov

Filmerna ska berätta om och visa vad lokal mat kan vara, vem som producerar den, hur den tas om hand och var den finns att köpa (kafé, restaurang, butik). Filmerna ska vara cirka 3–4 minuter långa. Leverantören ska producera mellan 5 och 7 filmer. Exakt antal och längd bestäms i dialog mellan uppdragsgivare och leverantör. Produktionen ska ske utifrån beställarens behov och i dialog med leverantören, inom tidsramen 1 april 2021–31 augusti 2022.

Syfte

  • Filmerna ska väcka intresse för lokalt producerad och förädlad mat.
  • Ge ny kunskap om livsmedelsproduktion. Alltså kan manus innehålla fakta och statistik.
  • Skapa förtroende för de som producerar livsmedel i vårt område.
  • Inspirera till att köpa lokala varor eller besöka restauranger/kaféer med lokalt på menyn.

Tidplan

Första filmen ska kunna publiceras senast 15 maj. Därefter i juni, september, november 2021och februari, maj, augusti och oktober 2022.

Innehåll

Se innehållsbeskrivningen på sida 3 i PDF-dokumentet.

PDF, Direktupphandling, produktion av film

Arbetsgång

Du som får uppdraget att göra filmerna kommer att utföra arbetet i nära samarbete med MatSams projektledare. MatSams projektledare svarar för att boka företagsbesök samt ta fram fakta och underlag till manus. Du som uppdragstagare svarar för att tillhandahålla all teknisk utrustning för filmning och klippning samt att färdigställa filmerna i ett format som är gångbart i kanaler som Youtube och sociala media. I de fall textning av filmerna blir
aktuellt är det också din uppgift som leverantör att göra det. Din erfarenhet och filmkompetens är mycket viktig i processen för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Rättigheter

Filmerna produceras inom ramen för projekt MatSam som ägs av Vännäs kommun. Efter projektets slut kommer filmerna att tillfalla och hanteras av Vännäs kommun. Filmerna ska kunna visas fritt under all framtid utan vidare anspråk på ersättning från upphovsmakaren.

Filmerna får inte redigeras eller förändras utan upphovsmakarens tillstånd.

Lämna pris

Denna upphandling genomförs som direktupphandling då totalvärdet bedöms som lågt. Vännäs kommun utvärderar inkomna anbud utifrån vad som är förmånligast för kommunen, sett till pris och kvalitet. I din offert vill vi utöver pris också ha referensmaterial på tidigare arbeten, gärna från flera produktioner. Du som lämnar offert ska ha F-skattsedel. Offerten
bör ha giltighetstid minst till 30 april 2021.

Eftersom antalet filmer inte är helt fastslaget och delvis styrs av hur projektet utvecklas över tid, så vill vi att du lämnar pris per film och inte i klump.

Vi ser fram emot svar senast 31 mars. Maila din offert och referensarbeten till projektledaren.

Kontakt

Projektledare Anki Berg
anki.berg(at)vannas.se
Tel: 070-320 81 55

Läs mer om projektet här