Detaljplan för Brån 24:1, Brån S:7 och Sunnanå S:1

Lyssna

En detaljplan för Brån 24:1, Brån S:7 och Sunnanå S:1 finns nu för granskning/samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för småhusbebyggelse i Brån i närheten av Vännäsby.

Samrådstid: Från och med den 2021-03-30 och till och med den 2021-04-19.

Ta del av handlingarna på vannas.se/detaljplanerutstallda

Eventuella synpunkter måste inkomma skriftligt och inlämnas tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast måndagen den 19 april 2021 till:

Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs
eller via e-post: plan.miljonamnden@vannas.se