URnära 2007-2013

Lyssna

URnära är både en ideell förening och ett Leaderområde i södra Västerbotten, som omfattar Umeåregionens sex kommuner; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

Leader URnära

Hos URnära kan man söka projektmedel för utveckling av landsbygden och kranskommunernas tätorter. All utveckling bygger på Umeåregionens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Förutsättningarna för att erhålla projektmedel ökar om det finns ett starkt samarbete mellan ideell, offentlig och privat sektor.

Söka projektmedel

Att söka projektmedel hos Leader URnära är en process i flera steg. Utgångspunkten för alla projekt som drivs inom Leader URnära är vår strategi. Här kan du hitta URnäras strategi

Leader URnäras LAG-grupp

Leader URnäras LAG-grupp är tillika föreningens styrelse. Det är dessa som fattar beslut om vilka projekt som ska godkännas. LAG-gruppen består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor tre från vardera sektor från varje deltagande kommun, plus lika många ersättare = totalt 36 stycken.

Verksamhetskontor

Leader URnära har hela Umeåregionen som verksamhetsfält. Verksamhetskontoret är placerat i Vännäs. Hit kan du vända dig om du har frågor.

Lena Carneland
Verksamhetsledare 
070-237 81 15 
Vegagatan 12, 911 31 Vännäs 
lena.carneland@urnara.se

Lovisa Carneland
Projektutvecklare
lovisa.carneland@urnara.se

Läs mer om Leader URnära

Kontaktperson: Karolina Johansson