Kraftverket i höstskrud

Kooperativet Kraftverket

Lyssna

Kooperativet Kraftverket startade sin verksamhet nyåret 2007. Kännetecknande är en verksamhet nära djur och natur, att arbeta åldersintegrerat och med föräldrasamverkan.

Kraftverket har två förskoleavdelningar, Bäcken och Älven, och fritidshemmet: Forsen.

Du anmäler ditt barn till barn- och utbildningsförvaltningens kösamordnare

Kontakt
Kooperativet Kraftverket
Hällfors 36
911 91 Vännäs
Tel: 0935-310 33
Hemsida: www.kraftverketsforskola.com 
Rektor Ulrike Adler

Enkätundersökning:

Länk till vårdnadshavarenkäter

Kontaktperson: Tomas Åström