Ung i kommunen, Stjärnhuset

Lyssna

Stjärnhuset är till för ungdomarna i Vännäs. Här finns fritidsgården Ikaros, det finns också verksamhet vars syfte är att ge stöd till ungdomar och deras familjer. Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer. I Vännäs har vi valt att samla de stödinsatser som berör ungdomar och deras familjer på Stjärnhuset.

I Stjärnhuset finns:


Stjärnhusets verksamheter bedrivs i nära samarbete med:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Vård- och omsorgsförvaltningen
  • Liljaskolan
  • Kommunledningskontoret 
  • Polisen i Vännäs
  • Familjecenter

Stjärnhuset är beläget på Vegagatan 14, .

Kontaktperson: Susanna Mårtensson