Kontaktuppgifter till revisorerna

Lyssna

Fullmäktige i Vännäs har bestämt att revisionen för innevarande mandatperiod ska bestå av fem ledamöter och ha omvänd majoritet, dvs tre ledamöter från oppositionspartierna - varav en utses till ordförande - och två från majoritetspartierna där en väljs som vice ordförande.

Kommunrevisorerna 2019-2022

Fullmäktige bereder och beslutar om budget för revisionens verksamhet.

Revisorerna är skyldiga enligt lag att i sina granskningar anlita sakkunniga, d.v.s. auktoriserade och gärna certifierade yrkesrevisorer. Dessa tjänster köper kommunrevisionen för närvarande av KPMG. Det är av yttersta vikt för kommunrevisionens samlade förtroende att det inte får finnas någon som helst tvekan om varje enskild kommunrevisors oberoende i granskningsarbetet, som ska genomföras på ett självständigt, objektivt och opartiskt sätt samt utan politiska förtecken.

Av fullmäktige valda för mandatperioden är:

Ordförande
Lars G Brandt, L
Kontakta Lars G Brandt

Vice ordförande
Nils-Göran Ericsson, S 
Kontakta Nils-Göran

Övriga revisorer
Jan-Olof Bingebo, C
Kontakta Jan-Olof Bingebo

Elisabeth Åkerlund, C
Kontakta Elisabeth Åkerlund

Bo Nilsson, S
Kontakta Bo Nilsson, S

Lekmannarevisorer 2019-2022

Av fullmäktige valda för perioden är i;

Vännäs Fastigheter AB samt för Älvdala Fastigheter AB

Ordinarie
Jan-Olof Bingebo, C
Kontakta Jan-Olof Bingebo

Ersättare
Nils-Göran Ericsson, S
Kontakta Nils-Göran Ericsson