Vandringsleder och strövområden

Lyssna

I Vännäs finns det fem vandringsleder med iordningsställda grill- och rastplatser, skärmskydd, eldhus och möjligheter till fiske.

Långforsen

Långforsen är den längsta forsen i Vindelälven inom Vännäs kommun. På en sträcka av tre km faller Långforsen nära 16 meter. Det är ett mycket vacker naturområde som är iordningsställt till strövområde. Här finns strövstigar, rastplatser, skärmskydd, eldhus och möjlighet till fiske.
 

Vännforsens naturreservat

Gemensamt för Vännforsens naturreservat och Långforsens strövområde är den härligt brusande Vindelälven, en av Sveriges fyra nationalälvar. Reservatet har en areal av 33,5 hektar och är beläget på den östra sidan av Vännforsen, som är den nedersta och sista forsen i Vindelälven.
 
Vännforsen har en fallhöjd på ca sju meter som du här kan uppleva i all dess vilda skönhet. Området är väl anordnat med strövstigar, raststuga, rastplats och utkiksplats för vandrare och andra naturintresserade.
 

Tavelsjöleden

En 30 km lång vandringsled från Regementet i Umeå via Hamptjärnsstugan, Vallberget, Tavelsjöberget, Torrberget med anknytning till Vindelälven. Leden följer i huvudsak en rullstensås som sträcker sig över Kullaterrängen. Längs leden finns iordningsställda rastplatser.
 

Brånsjöns naturreservat

Brånsjön är en grund slätsjö med mycket rikt fågelliv. Detta område är känt för det stora antalet flyttfåglar som kommer hit, främst under våren. Du är välkommen att besöka reservatet och ombeds då använda den gångstig som finns i området samt visa hänsyn till det känsliga fågellivet.

Linnévägen i Jämteböle

Linnévägen är en 7,7 km lång vandringsled mellan V Spöland och Jämteböle. Vägen utgör en del av den gamla inlandsvägen där Carl von Linné färdades på sin Lappländska resa år 1732. Den 26 maj det året övernattade han i Jämteböle, om vilket han skrivit i boken Carl Linneaus Lapplandsresa 1732.

Hela vägsträckan har rustats upp genom röjning, dikning, bortförande av stenar, nya vägtrummor och påfyllning av grusmaterial. Tre fina grillstugor är byggda efter den.

Projektet att upprusta vägen initierades av Spölands Byamän som samverkade med Jämteböle Byamän. Invigning skedde sommaren 2004.

Vid avfarten från Jämtebölevägen mot Spöland är en stor orienteringstavla med vägvisare uppsatt.

Läs mer på www.jämteböle.se.

Kontaktperson: Emelie Höglander