Kontakter Äldreomsorgen

Lyssna

Kontaktpersoner och användbara telefonnummer inom äldreomsorgen.

Funktion/boende

Ansvarig

Telefon

Arbetsterapeut - hemtjänst 0935-143 37
Arbetsterapeut - äldreomsorg 0935-142 95
Anhörigvårdare, områdeschef

Yvonne Strömberg

0935-145 15, 070-225 38 40
Biståndshandläggare,
födda dag 1-16
Susanne Henriksson 0935-145 57, 070-688 15 27
Biståndshandläggare, 
födda dag 17-31
Viktoria Eker 0935-143 18, 070-688 15 28
Biståndshandläggare, färdtjänst Britt Myrén 0935-145 77
Dagverksamhet 0935-142 87
Områdeschef dagverksamhet  Yvonne Strömberg
0935-145 15, 070-225 38 40 
FrivilligCenter 0935-143 08
Hemtjänst, områdeschef


Ann-Sofi Holm Danielsson 

0935-143 47, 070-378 80 81
Hemtjänst

0935-143 39 (Dygnet runt)

Hemtjänst, larmfrågor 0935-142 99
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anneli Johansson 0935-142 60, 070-514 47 77
Rehab, områdeschef Ingela Adbo 0935-142 66
Sjukgymnast - hemtjänst 0935-143 37
Sjukgymnast - äldreomsorg 0935-142 95
Särskilda boenden
Borgmästargården
Borgmästargården, avd A 0935-142 62
Borgmästargården, avd B 0935-142 70
Borgmästargården, avd C 0935-142 71
Områdeschef Borgmästargården Anette Grehn 0935-142 67, 070-226 41 01
Sjuksköterska Borgmästargården 0935-142 61, 070-378 80 82
Slussen
Slussen 0935-143 06
Områdeschef Slussen Yvonne Strömberg 
 
0935-145 15, 070-225 38 40
Sjuksköterska Slussen 1935-143 29
Hjorten

Hjorten

0935-142 97, 145 99
Områdeschef Hjorten Aina Kroon 0935-145 87, 070-243 57 00
Sjuksköterska Hjorten 0935-142 77, 070-247 12 60
Vännäsby ÄldreCenter
Enhet 1 0935-146 31
Enhet 2 0935-146 32
Enhet 3 0935-146 33
Enhet 4 0935-146 34
Enhet 5 0935-146 35
Områdeschef Enhet 1-5 Elena Jakobsson 0935-142 98, 070-378 89 18
Sjuksköterska ÄldreCenter 0935-142 88
Kostverksamhet
Enhetschef Emma Karlsson 0935-145 98, 070-674 26 17 
Köket Rieck-Müllergården 0935-142 86
Köket Vängården 0935-142 96

Kontaktperson: Ulf Norberg