Försäkringar

Lyssna

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever hos försäkringsbolaget Folksam som gäller under perioden 2017-04-01 till 2018-03-31.

Barn och elever i förskoleverksamhet, föräldrakooperativ, friskola, grundskola och gymnasieskola är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt under hela året, även under fritid och lov.

Elever i kommunal vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning eller KY-utbildning samt SFI är försäkrade under verksamhetstiden.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare
  • Spara alla orginalkvitton
  • Anmäl skadan till Folksam på telefon 0771-960 960 eller på www.folksam.se
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan resan påbörjas.

 

Försäkringsbesked olycksfall (pdf)  giltigt från och med 1 april 2017.

Kontaktperson: Tomas Åström